În România, 4.2 tone de plastic ajung zilnic din Dunăre în Marea Neagră. Până în anul 2050, este posibil să avem în apele Dunării mai mult plastic decât pește.

SCOPUL PROIECTULUI


Proiectul are drept scop creşterea gradului de informare, educarea şi sensibilizarea publicului larg în privinţa problemelor legate de poluarea cu plastic a apelor Dunarii, semnificaţia diversităţii biologice şi importanţa colectarii selective si a reciclarii in 14 comunitati rurale din Judetul Mehedinti.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

⊳ Cresterea nivelului de educare a populatiei din mediul rural cu privire la necesitatea adoptarii unui comportament responsabil in privinta gestionarii deseurilor de material plastic;

⊳ Promovarea educatiei de mediu la nivel rural, prin asigurarea unui complex de resurse umane, informationale si metodologice pentru locuitori din 14 comunitati rurale in Mehedinti, in vederea dezvoltarii unui management integrat al deseurilor din material plastic la nivel local;

⊳ Crearea unui model participativ de planificare locală a managementului gestionarii deseurilor din material plastic;

⊳ Dezvoltarea de competenţe si atitutini prin care membrii comunitatilor locale rurale să poată contribui la reducerea poluarii cu plastic a apelor Dunarii.